بایگانی دسته‌ی: کوچینگ کسب و کار

کوچینگ کسب و کار چیست و چه کاربردی دارد؟

کسب و کار کوچینگ

کوچینگ کسب و کار چیست؟ بیزینس کوچینگ یا کوچینگ کسب و کار یکی از گرایش های کوچینگ است.اگر بخواهیم تعریفی از کوچینگ کسب و کار یا بیزینس کوچینگ ارائه دهیم بهتر است ابتدا تعریفی از کوچینگ ارائه دهیم براساس تعریف فدراسیون بین المللی کوچینگ ،کوچینگ فرایندی است خلاق و تامل برانگیز و مشارکتی با مراجعین […]